Specialkabel specialisten
Ring oss: 0171-477 900

Fluorplastisolerad kabel (PTFE, FEP, PFA, ETFE)

Fluorplaster är högpresterande isolerings och mantel material som täcker
ett mycket brett temperaturområde (-190 ° C till +260 ° C). Andra egenskaper
dessa material har är ett utmärkt resistens mot kemikalier och andra aggressiva
anmärkningsvärda  elektriska och mekaniska egenskaper.
Nedan finner ni exempel på fyra material:

PTFE: Temperaturområde: -190 ° C till +260 ° C
Bästa kemisk resistens och mycket goda elektriska och mekaniska pro-
fastigheter är karakteristiska för detta material.
Tillverkas i form av inslagna band och extrudering.

PFA: Temperaturområde: -190 ° C till +260 ° C
Samma materialegenskaper som PTFE. Tillämpad genom extrudering.

FEP: Temperaturområde: -100 ° C upp till +205 ° C
Materialegenskaper jämförbara med PTFE utom temperaturområde.
Tillämpad genom extrudering.

ETFE: Temperaturområde: -100 ° C upp till +150 ° C
Kemiska och mekaniska egenskaper jämförbara med PTFE. Tillämpas av
extrudering

Fluorplastisolerad kabel : PTFE, FEP, ETFE, PFA, MFA, PVDF, ECTFE, Tefzelkabel.

Dela