Specialkabel specialisten
Ring oss: 0171-477 900

Kraftkabel

Kraftkabel kan installeras i byggnader, nedgrävda i marken, som luftledning , eller i utsatta områden.

PBM Kabel kan erbjuda flera olika typer, vi delar in de i 2 kategorier beroende på spänningsklass se nedan.

 

  • Lågspänningskablar <1kV
För fast installation i byggnader, i fria luften, i mark och i vatten.

 

  • Mellanspänningskablar 6/10kV  12/20kV  18/30kV

För installation i mark, i vatten, utomhus, inomhus och i kabelkanaler för kraftverk, industri och
distributionsnät.

Dela