Specialkabel specialisten
Ring oss: 0171-477 900

PBM-SAFE JE-H(st)H Bd FE180 / E30 – Brandsäker folieskärmad telesignalkabel

PBM-SAFE JE-H(st)H Bd FE180 / E30 är en halogenfri folieskärmad telesignalkabel. Kabeln är brandsäker / brandresistent och bibehåller sin elektriska funktionen vid brand i 180min (FE180) för enstaka kablar och sin elektriska funktion under minst 30min (E30) för kablar tillsammans på kabelstege eller fästklammer . Finns även variant som bibehåller sin elektriska funktion i 90min (E90) för kablar tillsammans på kabelstege eller fästklammer

Kablarna är svårantända, flamhämmande och självslocknande. De avger inga korrosiva gaser och ger ringa rökutveckling. Denna variant är även försedd med en skärm av aluminiumfolie samt en oisolerad biledare av ren koppar. Skärmen ger ett skydd mot yttre elektriska störningar. Ledarna är tvinnande i par, detta för att minska störningar mellan ledarparen.

Finns med Orange eller Röd mantel, den röda varianten används oftast till brandlarmssystem.

För fast förläggning inomhus i torra och fuktiga utrymmen, även för installation utomhus samt i mark  då i vattentäta rör.

Brandtestade enligt DIN 4102-12. (E30) IEC 60331-21, VDE 0472-814 (FE180).

 

Uppbyggnad:

Ledare: Solid koppar klass 1. Ledardiameter: 0,8mm

Ledarisolering: Halogenfri polymerblandning, Färgmärkta ledare enligt DIN VDE 0815

Bandering av polypropylen samt glasfiber.

Skärm: Aluminiumfolie med oisolerad biledare av ren koppar.

Ytter isolering: Halogenfri polyolefinblandning, Orange eller Röd.

Teknisk data:

Temperaturområde fast installation: -30° C till +70° C

Driftspänning: 225V

Provspänning:  ledare/ledare 500 V   Ledare/skärm 2000 V

Minimum böjradie:
Fast installation: 8 x ytter diametern

Godkännande:

CE godkänd och VDE registrerad

Flambeständig enligt: IEC 60332-3 (F4)

Brandhämmande enligt: IEC 60332-3-24

Halogenfri enligt: IEC 60754-1

Flamsäker och självslocknande enligt: IEC 60332-1

Icke korrosiva gaser enligt: IEC 60754-2

Låg rökutveckling enligt: IEC 61034

 

Utförande:

Finns i  utförande med tvinnade par med gemensam skärm av aluminium. 2 till 52 tvinnade par, ex. 4x2x0,8mm. Ledardiameter 0,8mm.

Dela