Specialkabel specialisten
Ring oss: 0171-477 900

PBM-SAFE NHXH FE180/ E30 – Brandsäker installationskabel

PBM-SAFE NHXH FE180 / E30 är en halogenfri brandsäker / brandresistent kabel som bibehåller sin elektriska funktionen vid brand i 180min (FE180) för enstaka kablar och sin elektriska funktion under minst 30min (E30) för kablar tillsammans på kabelstege eller fästklammer . Finns även variant som bibehåller sin elektriska funktion i 90min (E90) för kablar tillsammans på kabelstege eller fästklammer

Kablarna är svårantända, flamhämmande och självslocknande. De avger inga korrosiva gaser och ger ringa rökutveckling.

För fast förläggning inomhus i torra och fuktiga utrymmen, även för installation utomhus samt i mark i vattentäta rör.

Brandtestade enligt DIN 4102-12. (E30) IEC 60331-21, VDE 0472-814 (FE180).

 

Uppbyggnad:

Ledare: Solid koppar klass 1, från 25mm2 fåtrådig koppar klass 2.

Ledarisolering: Halogenfri polymerblandning, Färgmärkta ledare enligt DIN VDE 0293-308

Inre isolering: Halogenfri polymerblandning

Ytter isolering: Halogenfri polyolefinblandning, Orange.

Teknisk data:

Temperaturområde fast installation: -30° C till +70° C

Driftspänning: 600V/1000V

Provspänning: 4000V

Minimum böjradie:
Fast installation: 12 x ytter diametern

Godkännande:

CE godkänd och VDE registrerad

Flambeständig enligt: IEC 60332-3 (F4)

Brandhämmande enligt: IEC 60332-3-24

Halogenfri enligt: IEC 60754-1

Flamsäker och självslocknande enligt: IEC 60332-1

Icke korrosiva gaser enligt: IEC 60754-2

Låg rökutveckling enligt: IEC 61034

 

Utförande:

Finns som enkelledare eller i flerledar utförande 2 till 30 ledare,  från 1,50mm2 upp till 240mm2.

Dela