Specialkabel specialisten
Ring oss: 0171-477 900

REACH

 

REACH betyder formellt en registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
Det huvudsakliga målet är att skydda människors hälsa och miljön från risker från kemikalier samt för att öka EU:s kemikalieindustris konkurrenskraft och innovation.
Dela